2 euro commemorative Finland 2020: 100 jaar Väinö Linna